30_edited.jpg
karma logo final.png

שולחנות בר

שילוב שולחן בר מוסיף אווירה

של מסעדה או בר מגניבים, 

תחושה של בילוי בתוך הבית.

ישיבה גבוהה לעיתים רבות היא פתרון טוב

כאשר אין מקום לשולחן אוכל גדול.

 

29_edited.jpg