ג'אר אליפס ציפורים 

יתאים ויעניק צבעוניות לכל מדף או שידה .

 

ג'אר אליפס ציפורים

370.00 ₪מחיר